Leve hele livet

"Leve hele livet" er en reform som handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn.

Hovedfokuset i reformen er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

Leve hele livet er en reform for:


mer aldersvennlig samfunn

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap

Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk, samt skape opplevelser og møter på tvers av generasjoner.

større matglede

Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Eldre bør få større mulighet til å velge hva de vil spise, og når de vil spise og dele et godt måltid med andre.

å skape de eldres helse- og omsorgstjenester, der det viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg?

Eldre skal føle seg verdsatt, sett og involveres i beslutninger som angår dem selv. Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. De skal også få hjelp når de har behov for det, deriblant god, lindrende pleie når livet går mot slutten. 

å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende

Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og i overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem og færre ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på sine nærmeste, og gi pårørende støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.

Et viktig utgangspunkt for "Leve hele livet" er at flere kommuner allerede har gode løsninger for de eldre.

I Vestvågøy har vi nå startet kartlegging av hva vi har innenfor reformens fem hovedområder: Aldringsvennlig Vestvågøy, mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Det finnes mange tjenester og tilbud allerede, og kartleggingen håper vi kan vise om vi trenger å forbedre, forandre eller fokusere på nye ting i samfunnet vårt. Vi håper derfor at du kan svare på noen spørsmål innenfor hvert tema.

Informasjonen som samles inn skal brukes i kartleggingsarbeidet og vil ikke knyttes til enkeltpersoner.

Olufsen Media © 2022